IMG_1367 copy

Výňatek z protokolů z důležitého jednání týkajícího se akce OHEŇ, které proběhlo v Praze ve dnech 24.–25. července 1989 a jehož se zúčastnil vídeňský rezident StB KP VRANOVSKÝ. Z dokumentu jasně vyplývá, že tento člověk čelil kritice za to, že operace nedosáhla svého hlavního cíle, kterým bylo proniknout na americkou ambasádu. Podle zápisků toto selhání způsobila, mimo jiné, „slabá znalost“ cílového zastupitelského úřadu na straně rezidentova týmu, „slabá koordinovanost“ a fakt, že „styková základna“ je příliš malá a neodpovídá potřebám operace. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− three = 2