13094_000_0087

Další zápis, datovaný 21. února 1989, upřesňuje, na jaké skupiny se má rekrutování pro akci OHEŇ především zaměřit. Jsou mezi nimi uvedeni smluvní pracovníci americké ambasády, lidé pracující pro menší zastupitelské úřady ve Vídni (jako např. ten australský) a soukromé osoby, které mají podle všeho na zaměstnance vyslanectví konkrétní vazby. Já jsem zřejmě spadal do poslední kategorie. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + eight =