easterneurope

Červeně je označen východní blok tak, jak vypadal v roce 1989 (Jugoslávie a Albánie tam jsou taky, ale tamní situace byla složitější). Rozdělená Evropa byla tak hluboce zakořeněná v lidském povědomí, že si ji lidé sotva dokázali představit jako sjednocený kontinent.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− one = 3