Berlin, Tagung Warschauer Pakt, Gruppenfoto

Hlavy států východního bloku na schůzi ve východním Berlíně v roce 1987. Zleva doprava: Gustáv Husák (Československo), Todor Zhivkov (Bulharsko), Erich Honecker (NDR), Michail Gorbačov (SSSR), Nicolae Ceaușescu (Rumunsko), Wojciech Jaruzelski (Polsko) a János Kádár (Maďarsko). Foto: Bundesarchiv Bild.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × = forty eight