IMG_1370

Tato strana protokolu z téhož jednání v Praze ve dnech 24.–25. července 1989 je prvním místem, pokud je mi známo, kde se mé krycí jméno INTER objevuje v přímé souvislosti s akcí OHEŇ. Bod 5 na zadní straně listu protokolu uvádí: „Dále byl KP VRANOVSKÝ seznámen s akcemi INTER a MARTA rozpracovávanými centrálou, na kterých bude rezidentura zabezpečovat dílčí úkoly.“ Dále si dokument všímá „nedostatečné výslednosti“ v práci VRANOVSKÉHO. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 × = twenty eight