13094_318_0035

Další stránka mého psychologického profilu, připojeného k „memorandu“, ze 17. května 1989. Zde se StB podrobněji věnuje mé kariéře. Tato část posudku uvádí, že bych mohl být užitečný, pokud jde o získání přístupu na vídeňskou ambasádu USA, ale je zakončená poněkud tajemnou poznámkou, že další informace k mé osobě budou doplněny poté, co se mnou StB naváže kontakt, pokud jejich nabídku ke spolupráci přijmu. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 × one =