IMG_0578

Foto nahoře: Obálka mé složky vedené u československé tajné policie od konce 80. let. Je na ní uvedeno krycí jméno, které mi StB přidělila – INTER. Složka je jasně označená jako „přísně tajná“. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight + 4 =