13094_318_0022

Ve složce jsem nalezl mnoho drobnějších dokumentů, které přímo nesouvisely se žádnou operací, ale dokládaly, jak bedlivě jsem byl sledován. V tomto případě kádrový příslušník StB označovaný jako „KP SKALKA“ nahlédl do vídeňského telefonního seznamu a zjistil, že má adresa a telefonní číslo neodpovídají číslu, které jsem udal jednomu z jejich „pramenů“. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine + = 18