Screenshot 2023-01-26 at 3.44.27 PM

Jednoho večera v roce 2014 jsem náhodou zadal do Googlu jména několika starých přátel a spolupracovníků z dávných dob. Narazil jsem na tuto zprávu o Arnoldovi vydanou Vojenským historickým ústavem v Praze. Při pohledu na titul „Arnold K., novinář a spolupracovník Státní bezpečnosti“ mi ztuhla krev v žilách.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven − 3 =