IMG_0578 copy

Bleděmodrá obálka části mého sledovacího spisu připomínala desky, v nichž jsme na univerzitě odevzdávali seminární práce. V pravém horním rohu jsou dobře vidět slova „Přísně tajné“. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + five =