Photo636900786390_inner_43-31-682-19-49-917-703-925

Kapitola 10: Rok v The Prague Post. V červnu 1991 jsem se přestěhoval do Prahy a ihned začal pracovat jako redaktor obchodní rubriky nově založených novin The Prague Post. Mých dvanáct měsíců v redakci, počínaje říjnem 1991, se nakonec překrývalo s jedním z nejbouřlivějších roků v dějinách této země. Foto Antonín Nový.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 6 = six