English group-1

Kapitola 5: Jak jsem zpíval moravské lidovky. Zde jsou popsané mé dojmy z měsíční letní jazykové školy v Brně roku 1988. Ten nalevo (s vyplazeným jazykem), to jsem já spolu s dalšími anglicky mluvícími kolegy z kurzu. Foto Katrin Bock.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = six