IMG_0582

Tento dokument potvrzuje, že celodenní sledování bude prováděno s vědomím a souhlasem alespoň části personálu hotelu Intercontinental v Praze, kde jsem pobýval. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Fond Správa sledování SNB, arch. č. SL-2520 MV („Inter“).

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three + = 10