IMG_1436 (1)

Ná výstřižku z Googlu jsou červeně nastíněny hranice Holešovic. Přerušovaná čára značí koleje, které čtvrť rozdělují na východní a západní část. Na mapce jsem zvýraznil Karlův most a Staré Město. Foto Mark Baker.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× nine = 27