IMG_1856

Foto nahoře: Vrcholem příprav na článek o Adolfu Loosovi v Plzni pro mě byla šance navštívit dlouho opomíjenou Semlerovu rezidenci, skvěle dochovaný interiér navržený Adolfem Loosem, který víceméně bez úhony přežil jak druhou světovou válku, tak i komunistickou éru. Když jsem poprvé vstoupil do tohoto domu, neměl jsem ani ponětí, jaká tajemství dodnes ukrývá. Foto Mark Baker.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three + = 4